Privatlivspolitik for Kunstforeningen af 1976 ved TDC jf. persondataforordningen af 25.5.2018.Dataansvar.

Foreningen behandler personoplysninger. Læs herunder hvad Kunstforeningen har registreret om dig, og hvordan vi behandler oplysningerne. Vi gemmer dine oplysninger, så længe du fornyr dit medlemskab. Hvis du ikke har fornyet dit medlemskab for det kommende år, betragtes du som permanent udmeldt, og vi sletter automatisk alle oplysninger om dig pr.1.1. hvor du ikke længere er medlem.

Dataansvarlig.

Foreningen er dataansvarlig og kan kontaktes på mail: tdckunst@gmail.com. Vores CVRNR er: 19466485. Formand/kasserer sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Personoplysninger.

Navn, adresse, telefonnummer/mobilnummer, mailadresse, status for betaling og betalingsmetode . Disse oplysninger får vi fra dig. Yderligere registreres din indmeldelsesdato, hvornår du har vundet og hvor mange lodder du har.      

 Formål med behandling af dine personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger til bestemte formål.

 • Medlemsdatabase
 • Registrering af kontingentbetaling, egenbetaling til arrangementer
 • Udsendelse af nyhedsbreve
 • Afholdelse af arrangementer

 Samtykke.

 Foreningen behandler alle personoplysninger jf. lovgivningen i persondataforordningen, hvor behandling som beskrevet ovenfor ikke kræver samtykke.

Ajourføring af oplysninger.

Medlemsdatabasen opdateres ved tilmelding og udmeldelse og før og efter generalforsamling. Foreningens databehandling varetages af Kasseren.

 

 

 

 

 Dine rettigheder.

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

 

 Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse.

 

Opbevaring og sletning af oplysninger.

 Du har ifølge persondataforordningen særlige rettigheder i forhold til de oplysninger vi har om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling af dine oplysninger ved at rette henvendelse til vores dataansvarlige. Hvis du anmoder om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi om betingelserne er opfyldt, og gennemfører ændring eller sletning så hurtigt som muligt.

 Klage til tilsynsmyndighed.

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger kan du klage til: Datatilsynet, Borgergade 28.5.sal, 1300 København K.

Opdatering af denne politik.

 Ændringer vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside: www.TDCkunst.com